Modern stil och dess ursprung

Man kan säga att 1890-talet då Jugend-stilen fick sitt genombrott grundades den moderna arkitekturen, möbeldesignen och konsten i Europa. Stilen uppstod i många länder samtidigt och kallades även för Art Nouveau vilket betyder ny konst. Stilen var en tydlig brytning med all gammal formgivning. Den var internationell eftersom den uppstod i Frankrike, Spanien, Ryssland och flera andra ställen samtidigt. Stilen fick dock lite olika namn på olika platser. Stilen slog igenom inom arkitektur, möbeldesign och all annan inredning och konst.

Som exempel på hur stilen såg ut så skapades lampor där lampfoten föreställde en vacker långsmal kvinna som bar upp ett klot eller en kupa. Blomrankor och sirliga mönster var vanligt. I arkitekturen fanns inslag av asiatisk konst och formgivning och husen kunde vara rika på ornamentik.

På 1920-talet kom stilen Art Deco att ersätta Art Nouveau. Art Deco speglade industrialismens massproduktion och det tekniska framåtskridandet. Stilen var mycket populär och byggde på det geometriska. Det skulle vara regelbundna former som sicksack, fyrkanter och raka linjer. Art Deco hämtade influenser från bland annat Egypten, Grekland och Asien.

I den här moderna och omvälvande tiden mellan världskrigen uppstod Funktionalismen som vardagligt kallas för Funkis. Ur dessa tre linjer uppstod den moderna arkitekturen och möbeldesignen fram till våra dagar.