Allmoge

Allmogestilen är en egen stil som kommer från det svenska bondesamhället. Den sträcker sig tidsmässigt från 1600-talet ända till 1900-talet. Allmogemö