Historiskt

Hemmet har alltid varit viktigt för människor. Det människor velat ha i sina hem har varit väldigt olika genom tiderna. Under antik tid fanns olika stilar som i och för sig lever än idag men då som antikviteter. De olika stilarna var många. Renässansen kom till efter medeltiden och vi kan känna igen den speciellt genom Heraldiken. Det var en romantisk strömning med herdar och herdinnor och romantik. Det var stilrena geometriska former och fina, smala uttryck.

Barock.

När Barocken slog igenom på 1600-talet så var den allt annat än finlemmad och smal som renässansen varit. Barocken var istället storstilad, svulstig med runda bulliga former som tog plats. Möblerna var stora och vackra men kunde också bli sedda som lätt överdrivna i förhållande till renässansens möbler. Färgerna var mörka.

Rokoko

När Rokokon dök upp som stil på 1700-talet så var den helt motsatt till barocken. Rokokon var sirlig och kvinnlig med snäckor och rosor och blomrankor. Den försökte efterlikna naturen och samtidigt var den lekfull i sin form. Framför allt skiljde sig färgsättningen från den mörka Barocken. Under Rokokons tidsepok blev ljusa pastellfärger vanliga. Man eftersträvade bekvämlighet för nu uppfanns soffan där man kunde umgås istället för att sitta stramt på hårda stolar.

Gustaviansk stil.

Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet dominerade Gustaviansk stil i Sverige. Det var kung Gustav den III som gav upphov till namnet. Stilen var stram med former från antiken, det vill säga, fina, finlemmade detaljer och linjer. Många stilepoker liknar varandra. Den Gustavianska stilen liknar antiken precis som Renässansen också var en upprepning av antiken. Med Antiken menas den romerska och grekiska kulturen.

Empire

Möblerna i Empire är ofta förgyllda och mycket ståtliga. De har en Egyptisk stil med örnar, lagerkransar och bin och antika former. Empire räknas som kejsarstil efterkejsar Napoleon. Empire stilen var allmän i början av 1800-talet och fanns allmänt i frankrike och räknades där till nyklassicismen.

!800-talets nya stilar.

Det är inte så att inredningsstilarna förnyades till oigenkännlighet med tiden. Tvärtom så upprepades stilarna under historiens gång men i ny tappning. Under 1800-talet växte industrialismen fram och plötsligt kunde man serietillverka möbler som därför blev billiga att köpa. Nu kunde plötsligt många fler köpa fina möbler.

Under samlingsnamnet Nystilar dök det upp nya förenklade kopior på tidigare inredningsstilar. Det var möbler som även enkla människor kunde köpa för en billig peng. Det var Nyrenässans, Nybarock, Nyrokoko, Nygotik, Nyempire och nyklassicism. Nystilarna var förenklade former av de tidigare stilarna vilket innebar att möblerna inte sirades ut lika mycket som förut. De var inte heller lika välgjorda och hållbara som de äldre stilmöblerna. Men de hande fördelen att många fler kunde få det fint hemma till en billig penning.