Byggnader

Var hemmet finns någonstans har stor betydelse för hur man väljer att möblera sitt hem. Byggnaden där bostaden finns är grunden för hemmet.

I olika tider har arkitekturen skiftat. Men många av de äldsta husen finns kvar och det gör att man idag har en stor variation på potensiella hem och vilken stil man kan välja att bo med.

Förr byggde man hus som var typiska för varje tidsepok. Hur man valde att möblera hörde ihop med arkitekturen. Det var inte så att möblerna var separerade från arkitekturen, konsten eller textilierna. Allt hängde ihop på ett annat sätt än vad det gör idag.

Under funkisperioden byggde man hus som först och främst skulle vara funktionella. Det betydde att man även möblerade med enkla funktionella och kubiska former. Men idag kan man fylla ett funkishus men precis vad som helst om man vill för att formerna är praktiska och tillåtande för alla slags stilar. Men om man tycker om att dröja sig kvar i den stilepoken så finns det även funkismöbler att hitta. De kan vara svåra att hitta eftersom de är eftertraktade.

Moderna bostäder i höghusområden kanske inte lockar till en enhetlig stil för alla i området men istället kan var och en utforma sin egen stil.