Historiskt

Hemmet har alltid varit viktigt för människor. Det människor velat ha i sina hem har varit väldigt olika genom tiderna. Under antik tid fanns olika st